הצטרפו לאיגרת השבועית

כל אדם יוצר. תכלית האדם היא יצירה לתיקון מצבו של האדם.


"אני כאילו כזה חשבתי לעצמי שכאילו זה לא בסדר כזה?".

משפט המכיל את חולאיי "כאילו כזה ובסימן שאלה". אלו הן מילות מיסוך בין הדובר לבין הנמען. בתרבות האמריקאית העממית קיימת המילה "like" במוכן של "כאילו", כמילת ביניים במשפט כצורה של זהירות בדיבור של מי שאינו מוכן לקחת על עצמו את האחריות לדברים שהוא אומר או עושה, שמא יבולע לו. מאחורי האמירה מסתתר פחד מהזולת. התופעה אומצה על ידי ישראלים.

המובן המקורי של "כאילו וכזה" הוא "כמו", והוא נפוץ בעולם הווירטואלי שבו מקיימים יחסים שהם "כמו" היחסים במציאות אבל לא יחסי אנוש ישירים ומלאים.

כדי להימנע מאמירת המילים הללו באופן אוטומטי, יש להיות מודעים למוצא פינו.

לאיגרת השבועית של 2010 . 11 . 11