הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


לשון מתסכלת היא דיבור בעל אופי של תחרות, דחיה ותוקפנות...

תיקון לשון הוא מה שראוי לומר כדי לסייע בריפוי עצמי ובריפוי החברה...

מה ראוי לעשות? למעט בשלילה. להרבות בחיוב. לדייק בכוונה...

 

בעבר היה נהוג לומר: "יש לי סְבָרַת כֶּרֶס" והכוונה הייתה: השערה בלתי מבוססת, מחשבה שנולדה מתוך תחושה בכרס, כלומר בבטן, שהיא דבר בעל תוקף מפוקפק. אבל הקדמת המונח "תחושת בטן" להצגת מחשבה כלשהי בטעות יסודה. הביטוי "תחושת בטן" מלמד על תחושה בלבד: לחץ, כאב, רווחה, שלווה, נינוחות וכד'. אמנם אפשר לטעון שבתוך התחושה מגולמת מחשבה ואז יש לבטא את המחשבה המגולמת בתחושה, אבל רצוי לומר בפשטות: "אני חושב ש...".

לאיגרת השבועית של 2016 . 3 . 10