הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש אנושיות, יש הקשבה, יש קבלה" (מרטין מוגילנר, במאי, בוגר תיאטרון החדר)


תיקון לשון - כיצד?

לשון מתסכלת היא דיבור בעל אופי של תחרות, דחיה ותוקפנות...

תיקון לשון הוא מה שראוי לומר כדי לסייע בריפוי עצמי ובריפוי החברה...

מה ראוי לעשות? למעט בשלילה. להרבות בחיוב. לדייק בכוונה...

 

"די! לא נכון!", וכן: "לגמרי!....."

סלנג. הכוונה כאן היא למילות התלהבות והסכמה גורפת. "די, לא נכון!" והביטויים נועדו לסמן התלהבות, השתתפות, הזדהות, פליאה:

- "התקבלתי לעבודה!"

- "די, לא נכון! איזה יופי!".

מקור הביטוי באנגלית אמריקאית: "No way, get out of here" ותרגומו לעברית: "לא יכול להיות! לך מפה!" ואכן יש שמשתמשים במקום האמריקאי בתרגומו הישיר לעברית.

"לגמרי" זו מילת הסכמה גורפת, ללא היסוס וללא פקפוק:

- "אתה מסכים איתי?"

- "לגמרי!".

לפעמים מוצאים דו-שיח שבו א' מנסה לשכנע את ב' באמיתות דבריו ולא נרגע עד שב' משתמש במטבעות הלשון הקיצוניות הללו. לדוגמה:

- אתה מסכים איתי?

- כן.

- לא, אני מתכוון אם אתה מסכים איתי?

- כן.

- לא, אני מתכוון אם אתה ממש ממש מסכים איתי?
- לגמרי.

- אה, טוב...

פגיעתן של מטבעות לשון אלו אינה רעה. הן רק מעידות על הצורך הנואש לשכנע את הזולת בכנות כוונותיו של המדבר, בעידן שבו מילים פשוטות וישירות אבדו את כוח השכנוע שלהן.

לאיגרת השבועית של 2016 . 4 . 7