הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.יַחַץ

(נוטלים מצה אמצעית וחוצים אותה לשני חלקים.

את החלק הגדול עוטפים במפית. זהו האפיקומן שמניחים ל"צפוּּן")

אֲפִיקוֹמָן – מיוונית: Epi Komon, אל התהלוכה, אל השעשועים. משתה שעשועים שעורכים אחרי הסעודה. כינוי למחצית המצה האמצעית שמטמינים מתחת לכר ההסיבה, ואוכלים אותה בסופה של הסעודה. כאן הוראת האפיקומן היא שונה:

 

המחצית הגלויה של המצה, היא להזכיר את סבלם של מי שאנו יודעים מה עולה בגורלם.

המחצית המוסתרת של המצה, היא להזכיר את סבלם של מי שאיננו יודעים מה עולה בגורלם ואת מעשי העוולה הנסתרים מעינינו.

לאיגרת השבועית של 2016 . 4 . 21