הצטרפו לאיגרת השבועית

מתח קל? קחו נשימת אנחה גדולה וטובה וסיימו באנחה קורעת לב. עדיין יש מתח? קחו שוב נשימה אנחה. זה עובד!


- אנחנו במקום טוב באמצע בתוך ערמת הזבל, מתחת למצחינים אחרים.

- איך אתה מדבר?
- מה?

- זה כבר לא שנות השמונים שאפשר היה לדבר ככה. זה המאה העשרים ואחת ויש פוליטיקה קורקט וחשיבה חיובית וגאווה לאומית.

- סליחה.

- ותפסיק להתנצל. זה מאד לא ישראלי.

לאיגרת השבועית של 2016 . 5 . 19