הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


- אנחנו במקום טוב באמצע בתוך ערמת הזבל, מתחת למצחינים אחרים.

- איך אתה מדבר?
- מה?

- זה כבר לא שנות השמונים שאפשר היה לדבר ככה. זה המאה העשרים ואחת ויש פוליטיקה קורקט וחשיבה חיובית וגאווה לאומית.

- סליחה.

- ותפסיק להתנצל. זה מאד לא ישראלי.

לאיגרת השבועית של 2016 . 5 . 19