הצטרפו לאיגרת השבועית

החוויה אינה על הבמה או על האקרן. היא בתודעתו של הצופה. תפקיד היוצר הוא ליצור קשר עם תודעתו של כל צופה. לקשר הזה אנו קוראים אהבה.


- אנחנו במקום טוב באמצע בתוך ערמת הזבל, מתחת למצחינים אחרים.

- איך אתה מדבר?
- מה?

- זה כבר לא שנות השמונים שאפשר היה לדבר ככה. זה המאה העשרים ואחת ויש פוליטיקה קורקט וחשיבה חיובית וגאווה לאומית.

- סליחה.

- ותפסיק להתנצל. זה מאד לא ישראלי.

לאיגרת השבועית של 2016 . 5 . 19