הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר הוא בשבילי ארגז הכלים לחיים" (עינת ויצמן, שחקנית ובמאית, בוגרת תיאטרון החדר)


(14.7.1912 - 3.10.1967)

בשנת 1939 צירף וודי גאת'רי להעתקי שיריו את הפסקה הבאה:

"שיר זה מוגן בזכויות יוצרים בארצות הברית תחת הגנת זכויות היוצרים מס' #154085, לתקופה של 28 שנים, וכל מי שייתפס שר אותו ללא אישור שלנו, יהיה חבר די טוב שלנו, כי אנחנו לא שמים קצוץ. פרסמו אותו. כתבו אותו. שירו אותו. ריקדו אותו. עשו לו יודל. אנחנו כתבנו אותו, זה כל מה שרצינו לעשות" (גאת'רי, ויקיפדיה).

אחד מהשירים שהפכו לעמדות חברתיות וגם ההפך נכון - עמדות חברתיות שהפכו לשירים:

"אתם הפשיסטים, כולכם נידונים לכישלון!"


לאיגרת השבועית של 2016 . 7 . 14