הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש אנושיות, יש הקשבה, יש קבלה" (מרטין מוגילנר, במאי, בוגר תיאטרון החדר)


ובכן, איך נולד מיתוס?

אז ככה.

בראשית הייתה הדלת סגורה ונעולה וכך היו נכנסים ויוצאים בה: פותחים אותה. סוגרים אותה. נועלים אותה, על פי הסדר הטוב והכול שמחים בחלקם ומרוצים ביותר.

ואז, יום אחד:

אחד נכנס בדלת הסגורה, פתח אותה, נכנס, סגר, לא נעל.

אולי היה טרוד במחשבות ושכח. קורה.

הבא אחריו נכנס, פתח, סגר, לא נעל.

הבא אחריו פתח, נכנס, הניח את הדלת פתוחה לרווחה.

הבא אחריו נכנס בדלת הפתוחה ואפילו לא נגע בה, שהרי הייתה פתוחה לרווחה.

ואז אמר הנכנס הראשון לזה שאפילו לא נגע בדלת הפתוחה: "בבקשה, סגור את הדלת!". וזה שאפילו לא נגע בדלת הפתוחה השיב: "למה שאסגור? היא פתוחה! היא תמיד הייתה פתוחה! ואם אסגור אותה לא יהיה כאן אוויר. טוב שהיא פתוחה!"

כך נולד המיתוס על הדלת הפתוחה לרווחה.

כך נולד מיתוס.

(אמיר אוריין)

לאיגרת השבועית של 2016 . 10 . 13