הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


רוני שחר, במסגרת "דמות מהחיים", בקבוצת המשחק של תיאטרון החדר.

דמותו של בן משפחה שלו, אריק איינשטיין ז"ל.


לאיגרת השבועית של 2017 . 2 . 2