הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


הוא הולך על המדרכה וצועק אל תוך הסלולר שלו:

"מה אני רוצה?! אני רוצה שתמותי! מה את רוצה?!"

והוא ממשיך ללכת וצועק אל תוך הטלפון שלו והעוברים והשבים ממשיכים בדרכם ונוהגים כאילו מעולם לא שמעו מה אמר, כאילו הוא כלל לא קיים שם על המדרכה, כאילו כל אחד מהם צועד לבדו על מדרכה ריקה מאדם ושקוע בשרעפיו שלו עצמו מאז ומעולם.

(א.א.)

לאיגרת השבועית של 2017 . 2 . 2