הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


כתיבה ובימוי: ירדן לב. משחק: נועה פרומרמן. "מונודיא".


לאיגרת השבועית של 2017 . 3 . 2