הצטרפו לאיגרת השבועית

"ספר המעגל הפתוח - מרתק ומאתגר!" (פרופ' שמעון לוי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל אביב)


יש תאטרון שהוא בידור

ויש שהוא שליחות אישית וחברתית

מקדש-מעט של אדם בדרך לתיקון עולם

 

(רגעים של התבוננות בהתנהגות אנושית

כי כל תנועה בחלל היא כרפרוף פרפר אי-שם)

 


דו-שיח בתחום אירוע אמנותי. הוא גם משל לחיים.

- מה קורה לך ברגע זה?

- אני לא כועס.

- אם אתה לא כועס, מה אתה כן?

- אני שמח.

 

"אני לא כועס" - הגדרה שלילית של חוויה.

"אני שמח" - הגדרה חיובית של חוויה.

בתחום אירוע אמנותי, "הגדרה שלילית" או "הגדרה חיובית", אין פירושן בהכרח שיפוט ערכי, טוב או רע, אלא סימון של מה שאינו בנמצא או של מה שיש בנמצא.

אפשר לומר:

"אני לא שמח" וזו תהיה הגדרה שלילית, או:

"אני כועס" וזו תהיה הגדרה חיובית.

 

אי אפשר ליצור עם מה שאינו בנמצא. אפשר ליצור עם מה שנמצא. לומר "אני לא כך וכך" עדיין לא אומר דבר על מה אתה אלא רק על מה שאינך. אם אנחנו "לא כועסים", לכאורה אין אנו יכולים לכעוס ולכן עלינו לענות של השאלה: מה אנחנו "כן" יכולים לעשות? או על פי הנוסח המקובל בהנחיה: "אם אתה לא כועס, מה כן קורה לך ברגע זה?"

 

הגדרה שלילית היא סבילה (פאסיבית). היא נעה במעגל סגור, פנימה בתוך היוצר. היא עלולה להיות סימפטום של מצב התנגדות ולמנוע יצירת קשר עם הסביבה. הגדרה חיובית היא פעילה (אקטיבית). החוויה נעה במעגל פתוח, מהיוצר החוצה ויכולה ליצור קשר עם הסביבה.

 

מקרה אחר:

"אני רוצה שהקהל יאהב אותי הערב!" – זו הגדרה שלילית משום שהיא סבילה. החוויה נעה במעגל סגור, מהיוצר החוצה ואינה יוצרת קשר עם הסביבה. היוצר איננו פועל מטעם עצמו, אלא מתנה את היצירה באהבת הקהל. הוא תלוי בקהל ואם הקהל לא יאהב אותו, האם היצירה לא תוכל להתקיים?

 

"הערב אני אוהב את הקהל" - הגדרה חיובית משום שהיא פעילה. החוויה נעה במעגל פתוח, מהיוצר החוצה, ויכולה ליצור קשר עם הסביבה.

אינני יכול ליצור מבלי להיות מודע לדבר שמתקיים בי ברגע זה.

אינני יודע מהו הדבר, אם לא הגדרתי אותו במילה, בצליל או בתנועה, אבל אני לא יכול להגדיר דבר, על ידי שלילת דבר אחר.

 

שלילת דבר אחר מלמדת על הדבר האחר, אך לא על הדבר אותו רציתי להגדיר. אם נרבה לנהוג על בסיס "אני לא כזה וכזה" נדון את עצמנו ליצירה לא ממוקדת, בנלית, שקרית.

 

בתחום האירוע האמנותי אני יכול להגדיר דבר רק על פי עצמו.

אני יוצר רק אם אני יודע מהו הדבר אותו אני רוצה ליצור.

כדי לדעת עלי להגדיר.

הגדרה חיובית היא הגדרה יוצרת.

 

(המעגל הפתוח, גרסת 2017, ע' 66-65)

 

שלכם באהבה,
אמיר אוריין

לאיגרת השבועית של 2017 . 9 . 20