הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


והרוח תנקה

את רוע הגזירה

תאסוף את

בהמות המשא

היא לא תוותר

לרצועות השעבוד

הרי יודעים אתם...

עצב וכאב בלשד

עצמותיי

אף שעוצם אני עיניי

רואה אני

את דם המעונים

זורם...

כן, היא תצרח על אי הצדק

זו הרוח

אותה הכרנו בעבר,

איך הרשינו לעצמנו

בגן השעשועים, להתפנק

במחשבת שקר

שרוח זו תישאר

ויגדל גופי, וייחר אפי

והריר דבק בפי

ואף שריריי

- ניסו לגלות ידע -

והפכה סתומה היא התבונה,

(אוי... מה קשה היא התובנה)

בהשילי את המוצץ

מצאתי לנכון להסתגר

בתוך מלונת כלבים

התלויים הפוך

שנביחתם

עצורה היא

אל מול תנועת הרוח

האם כך נוצר שינוי

או שמא

מתקיימת לה

בנוחות

התקיעוּת.

לאיגרת השבועית של 2010 . 12 . 23