הצטרפו לאיגרת השבועית

בתחום האירוע האמנותי - שהוא תחום סופי, מוגדר במקום ובזמן נתונים מראש - מספר אפשרויות היצירה שואף לאין סוף!


נא לעבור לדף אודישנים דרושים.

לאיגרת השבועית של 2011 . 1 . 20