הצטרפו לאיגרת השבועית

"בתיאטרון החדר יש אנושיות, יש הקשבה, יש קבלה" (מרטין מוגילנר, במאי, בוגר תיאטרון החדר)


הכינוי "שמאלני" נשמע לרוב מפי אנשי ימין ושמאל כאחד. הוא שכיח בשיח הישראלי, מופיע במילונים שונים ולכאורה הרי הוא לגיטימי. אבל במקורו שמאלני הוא כינוי גנאי ונועד להקטין את שיעור קומתו של אותו אדם או גוף. כינוי עממי חדש יחסית, שנולד על ברכי שמאלני הוא סמולני, שיש בו יותר משמץ של חשש לחשד שהאומר אותו מתכוון לעורר את ההקשר עם סמאל, הלוא מלך השדים, לא עלינו, בעולמה של הקבלה היהודית.

 

לדוגמא: הכינוי סמכותי כוונתו בעל יכולת להטיל מרות על אחרים, ואילו סמכותני מתייחס למי שעושה שימוש לרעה ביכולתו זו. כך שמאלי בהקשר חברתי, הוא בעל השקפת עולם מסוימת ושמאלני הוא כינוי גנאי שכוונתו הקְטָנָה של אותו אדם או גוף. על פי גישה זו אפשר היה במקביל לכנות איש ימין, ימני, ואילו מי שמבקש להעריך אותו באופן שלילי יכנה אותו ימינני, אבל זהו ביטוי קשה ולא מובן, ואין לנו כוונה להקטין שיעור קומתו של אדם זה או אחר, אלא לקבל את דבריו ומעשיו, או לדחות אותם.

 

ועל כן, ראוי לומר "ימני" או "שמאלי", "איש ימין" או: "איש שמאל".

 

(תגובתה של רות אלמגור-רמון, יועצת הלשון ברשות השידור, 27.1.2011)

שלום אמיר,

לא היה כל שינוי במונחים האלה.

משום מה לא נוצרה צורה מקבילה ל"שמאלן" בתחום הימין.

שמאלי, ימני - קביעות אובייקטיביות - לפחות מבחינתו של האומר זאת;

שמאלן, שמאלני - אמירה שיש בה הערכה (שלילית).

אף על פי כן איני רואה קושי בשימוש ב"שמאלן", "שמאלני".

בברכה,

רות

לאיגרת השבועית של 2011 . 2 . 3