הצטרפו לאיגרת השבועית

אתה מדבר על העולם, ואני מהרהר לעצמי: מעניין מאד. אתה מדבר על עצמך, ואני מתרגש: עכשיו אני מבין אותך.


מבלי להזכיר את השואה

מבלי להזעיק שמים וארץ

מבלי לנפנף עם ששת המיליונים

מבלי לטלטל את העולם ששתק

מבלי להתעסק במנגנוני ההכחשה

מבלי ליבב

מבלי לשאול איפה היה אלוהים

אני נושא את הצלב

ובי הוטבעה החותמת

שהייתי שם

וננעלתי.

לאיגרת השבועית של 2011 . 2 . 24