הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


כנגד ארבעה בנים

 

כנגד ארבעה בנים דברה תורה


אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול.

(ארבעה בנים הרי הם אדם אחד מורכב, שכל תכונותיהם מתגלמים בו!)

על ארבע אמהות דברה תורה.    

על ארבע דרכים דִבְּרָה הקַבָּלָה: פְּשַׁט, רֶמֶז, דְרוּשׁ וסוֹד.

על ארבעה שלבים במעגלי חייו של אדם-יוצר מדבר המעגל הפתוח:

א. דת. ב. תבונה. ג. יצירה מהפכנית. ד. קיפאון, שהוא הגשר הצר בדרך לפתיחתו של מעגל יצירה חדש.

 

אחד חכם

"חכם מה הוא אומר? מה העדוֹת והחוקים והמשפטים אשר ציווה יהווה אלוהינו אתכם?" (דברים, ו, כ).  

 

שלב הדת: חכם מבקש לדעת את ההיסטוריה ומְשָמֵר אותה. חייו ויצירתו נטועים בשלב הדת של חייו. הוא חי ופועל על פי החוקים והמשפטים המקובלים בציבור.

 

אחד רשע

 

"רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? (שמות יב, כו) לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר".

 

שלב התבונה: זה המכונה רשע, הוא האדם-המורד-המוּדָע-לעצמו. הוא אב-הטיפוס של האדם-היוצר. הוא מצוי בשלב התבונה של חייו, מקיים דיאלוג בין היסטוריה, לבין חוויה אישית. הוא עשוי להטיל ספק גם בהיסטוריה, אבל אין הוא אומר: "אני כופר באל, ודי לי!" אלא שהוא עשוי לומר: "אני מאמין באדם!" והוא עשוי לומר: "כי באדם אאמין וגם באל!" כך מתקיימת בו תנועה נמשכת שבין היסטוריה לבין חוויה אישית, ונוצרת הרמוניה חדשה. האדם-המורד-המוּדע-לעצמו נאבק למען רווחת האדם. המֶרֶד-המוּדע-לעצמו, הוא תנאי לחירות האדם.

 

אחד תם

 

"תם מה הוא אומר? מה זאת? (שמות, יג, יד) ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו יי ממצרים מבית העבדים".

 

שלב היצירה המהפכנית: תם הוא תמים, שלם במשאלתו לִשְׁלֵמוּת, כמו שנאמר: "הַצּוּר תָּמִים פָּעֳלוֹ" ("הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא", דברים לב, ד. שלם, שאין חסר בו כלום <מילון אבן שושן>).  כשהוא שואל: "מה זאת?" הוא יודע שמוטלת עליו חובת התשובה. בכל שאלה מגולמת תשובה, וּבכל תשובה מגולמת שאלה חדשה. תמימותו של יוצר מסייעת לו במימוש יצירתו המהפכנית.

 

ואחד שאינו יודע לשאול

 

"ושאינו יודע לשאול, את פתח לו".

 

שלב הקיפאון: "שאינו יודע לשאול" נתון במעגל סגור, במצב של התנגדות, מכונס בבועתו, נתון לשליטתה של תודעה כוזבת. אמרו רבותינו שהוא זקוק למי שיסייע לו להיחלץ ממצוקתו, ועל כן: "אַת פְּתַּח לוֹ". במעגל הפתוח, זולתו הוא המנחה שלו. מי שמצוי בשלב הקיפאון יכול לבחור בזולתו כָּמָנְחֶה שלו או לבחור במנחה האישי שבתוך עצמו, ואז הוא יוצא מהתנגדות לחירות ומעגל יצירה חדש נפתח.

לאיגרת השבועית של 2011 . 4 . 14