הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


דיכוי ושחרור

עשר צורות דיכוי


א. בּערוּת

ב. אלימוּת

ג. ביקורת שוֹללת

ד. תחרוּתיות

ה. יצירת היררכיה

ו. דעות קדומוּת

ז. ענישה קבוּצתית

ח. גזענות

ט. הפרדה

י. הפחדה

 

ביסודו של כל דיכוי - פחד

 

עשר צורות שחרור


א. לימוד וחינוך לסובלנות

ב. גישה חיובית לעולם

ג. קבלת הזולת

ד. שוויון הזדמנויות

ה. גילוי הטוב שבאדם

ו. חקר המובן מאליו.

ז. חירות אישית חירות הזולת

ח. כיבוד הזולת

ט. אחווה
י. שלום ואהבה

 

ביסודו של כל שחרור - אהבה


כל אחד - על פי יכולתו, לכל אחד - על פי צרכיו. אמן.

 

(קהל)

בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז.

הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו.

הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור.

ההרים רקדו כאילים, גבעות כבני צאן.

מה לך הים כי תנוס,  ירדן תיסוב לאחור,

ההרים תרקדו כאילים, גבעות כבני צאן?

(תהילים, קיד, א-ח)

מִלִּפְנֵי אָדוֹן חוּלִי אָרֶץ, מִלִּפְנֵי אֱלוֹהַּ יַעֲקֹב:

הַהֹפְכִי הַצּוּר אֲגַם מָיִם, חַלָּמִישׁ לְמַעְיְנוֹ מָיִם:

(תהילים, קיד, א-ח) 

לאיגרת השבועית של 2011 . 4 . 14