הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


אהבתי לשלוח לשוני לאלייתה

מיד נעה כאדווה וחשתי בריגושה

ידעתי כי אתנני קרב

ולאחר מכן בוהו שומם וריקני

ובושת גדולה

וגידוף גדוש

לפעמים דובבתיה שתספר לי דיבה

על שאר ידידיה

לפעמים הגיבה

בדרך כלל אמרה כי שוב לא קיבלה

ואינה חשה בטוב

מפני הנוזל שאינו עובר מבית הבליעה אל הקיבה.

זאב הים עבר חלף

הבחנתי בחברבורה חבויה ברצועת עורו

ובטלף המזוהם

באופק ראיתי ינשוף ויענה

ליענה היו כתפיות להחזקת מכנסיה

ולינשוף מעיל נשים קצר

ומחוך.

לאיגרת השבועית של 2011 . 4 . 21