הצטרפו לאיגרת השבועית

יצירה היא הניסיון לשים סדר בתוך אי-סדר. בעולם דחוס בתופעות מבלבלות, תפקיד היצירה הוא לעשות תיקון ולמצוא שלווה ונחמה.


אתה נעור בשעה

שמלכת הלילה עדיין אוחזת בכתר

מרגיש צביטות של שד שובב

ברקתך השמאלית.

אתה מבחין בתוך הכרית

באימוניו של רקדן צמרת נערץ,

בזרימתו השקטה של נהר מסתורי

באוושת הדם המתעורר.

אתה צועד צעידת בוקר

בערוגה של פרחים,

שדה מוקשים, מתמרן

רץ ואוחז בזנבו של שיר אחד

שטרם נכתב.

אתה מתעלס כשיכור

בגן עדן אבוד,

עם סונטה קסומה.

אוחז בידו של אבידן

ושואל למה?

מתייצב בפני אלוהים

וזועק לא.

 

שותה בשקיקה שיקוי עלום

פוגש באצטדיון מיליוני אנשים

ומשתחווה.

נתקל באקראי ברוצח נמלט

ויורה בו.

מחבק ליד הגבול אויב מתוודה

מקבל עצה מעשית

נושם

עולה במעלית אל הגג

פוקח עיניים.

לאיגרת השבועית של 2011 . 5 . 5