הצטרפו לאיגרת השבועית

"שיטת אוריין מפיחה רוח חדשה במושגי התיאטרון!" (דוד מעיין, במאי)


הפכתי בתוך זמן קצר אתר בנייה בעיר שוקקת

אני עולה, אני צומח, הייתי לעובדה מוצקת.

מטפלים בגידולי, מרחיבים את היקפי

צמרת של אדריכלים וגדוד של פועלים זרים.

עם כל קומה אני תופח, אני בולט ומשתבח

אני נתחם, אני מתחם, אני סמלו של סטאטוס רם

לי מתאווים האוליגרכים הנישאים מעל העם

חולמים עלי אילי ממון, בניו של אלפיון עליון

ובמרחק של יריקה אחת

אתה נמצא, קורא את השיר, קפוא על המדרכה.

לאיגרת השבועית של 2011 . 5 . 26