הצטרפו לאיגרת השבועית

אתה מדבר על העולם, ואני מהרהר לעצמי: מעניין מאד. אתה מדבר על עצמך, ואני מתרגש: עכשיו אני מבין אותך.


באחת מההודעות הרבות שמציפות את תיבת הדואר של החדר ועניינן אירועי תרבות, מצאנו:

למימוש הנחה (במחיר הכרטיס) ווידוי מקום והכוונה יש לפנות אל:...  

וידוי: הודאה בפשע או בחטא שאותם ביצע האדם. ביהדות מהווה הוידוי שלב חשוב בתהליך התשובה. בנצרות, הוידוי הוא אחד משבעת הסקרמנטים והוא על פי רוב אישי ולא קבוצתי. המתוודה שופך את חטאיו בפני כומר, הלה גוזר לו עונש סמלי, ובכך מבוטל למעשה חטאו של המתוודה כאילו לא היה. (ויקיפדיה)

יש להבחין בין וידוי לבין וידוא.

וידוא הריגה הוא פעולה המבוצעת בעת קרב, או אחריו, ומטרתה לוודא כי חייל אויב הנראה פגוע הוא הרוג בלי ספק, ולכן אינו מהווה עוד איום על הכוחות הלוחמים. במקרים אחדים נטען כי וידוא הריגה היא פעולה בלתי מוסרית הפוגעת ב"טוהר הנשק".  (שם)

יש להניח שהכותבים התכוונו שנתקשר בהמונינו לוודא שאכן יש מקום פנוי באותו אירוע תרבותי, ולא התכוונו שנערוך וידוי יהודי או נוצרי לאותו מקום, ודאי לא התכוונו שנוודא כי המקום מת.

לאיגרת השבועית של 2011 . 6 . 2