הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


לילות שלמים

אני מחפשת

את המטאפורה הכי טובה

לבדידות

לאיגרת השבועית של 2011 . 7 . 28