הצטרפו לאיגרת השבועית

היצירה היא התגלמות המשאלה לעולם טוב יותר. היא התגלמות התקווה. היא הדרך לעולם טוב יותר. היא הדרך לגאולה.


לילות שלמים

אני מחפשת

את המטאפורה הכי טובה

לבדידות

לאיגרת השבועית של 2011 . 7 . 28