הצטרפו לאיגרת השבועית

- האם זכור לך שקורצת מן החומר אשר ממנו עשויים כוכבים? - כן, אבל ברגע זה הבית הפוך וצריך להביא את הילד לגן ויש לי הופעה בערב והכביסה על החבל ויורד גשם.


(ראשי פרקים)

טיפול הוא התערבות במצבי משבר או חסר,

התערבות מתוך הסכמה הדדית, לפעמים בכפייה.

כל התערבות יוצרת תחילה התנגדות ברמה פסיכו-פיזית.

תהליך טיפולי כולל גם ביטוי למצבי ההתנגדות.

 

כל יצירה היא תהליך טיפולי - ליוצר ולקהל.

כל חשיפה ליצירה היא תהליך טיפולי.

על כן, כל צורות היצירה הידועות הן כלים טיפוליים,

בלי הבדל תחום פעולה או סגנון, כולל דת, מדע ותרבות.

בידור הוא טיפול סימפטומטי בתרופות יצירה גנריות.

אמנות היא טיפול עומק במטרה ליצור תיקון אישי וחברתי.

בידור שואף לשמר סדר קיים.

אמנות שואפת לערער על סדר קיים.

בידור הוא קואליציוני

אמנות היא אופוזיציונית

יז'י גרוטובסקי אמר שאם תציג בפני הצופה שלך אמת אמנותית, הוא ידחה אותה. יש להניח שהוא התכוון לאמת המערערת על הסדר הקיים, שאם לא כן, לא תהיה דחייה, אלא הסכמה וקבלה.

בידור מאפשר לרענן את המערכת הקיימת.

אמנות מאפשרת לאדם להיוולד מחדש.

 

(ע' למטה, במדור אירועים של חברים: "תיאטרון כתיקון עולם")

לאיגרת השבועית של 2012 . 5 . 31