הצטרפו לאיגרת השבועית

אם יש לך מחמאה לומר למישהו, אמור אותה עכשיו. אם אין לך מחמאה - חפש, מצא ואמור אותה.


נדירים המחקרים בתחום התיאטרון המיועדים לקהל רחב. אם כך, את הופעת ספרו החדש של פרופ' שמעון לוי ראוי לחגוג. זהו מחקר מקיף ביותר וספר חשוב, המחבר את התנ"ך לתפיסות תיאטרוניות מודרניות. הדיבור האלוהי מוליד שיח המחייב את קיומם של המדבר ונמענו. הדיבור האלוהי מגלם את אפשרות קיומו של קונפליקט דרמטי וכך נולדת הדרמה של כתבי הקודש, והיא נפרשת במהרה לדרמה של בני האדם. מכאן ואילך נפתחת הדרך לפרשנות אקטואלית רחבה של הכתבים, מ"כזה ראה וקדש" ועד הפירוש הרדיקאלי ביותר. אנשי תיאטרון ימצאו כאן מרחב גדול וטעון ברעיונות ליישום בימתי. קהל רחב ימצא כאן תפיסה מרעננת של פרשנות המקרא.

התנ"ך כתאטרון, שמעון לוי, הוצאת ספרא 2013.

לאיגרת השבועית של 2014 . 3 . 6