הצטרפו לאיגרת השבועית

הצלחה היא לא מה שאחרים אומרים עליך, אלא היא היכולת שלך להתמיד ביצירה מתוך אמונה בצדקת הדרך.


האיגרת השבועית: ארכיון לפי קטגוריות

פרשת השבוע

דיון בפרשת השבוע מנקודת מבטו של אדם-יוצר. מתוך הקובץ "פרשת השבוע" מאת אמיר אוריין. הקובץ שמור בתיאטרון החדר

כתבות

פורים
ויקרא
פיקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי שרה
וירא: בראשית י"ח - כ"ב
לך-לך: בראשית י"ב – י"ז
נח: בראשית ו' 9 - י"א
בראשית א' - ו' 8
האזינו: דברים ל"ב
51. נצבים: דברים כ"ט 9 - ל'
16. בשלח
15. בֹּא
6. תולדֹת: בראשית כ"ה 19 - כ"ח 9
1. בראשית: בראשית א' - ו' 8.
יום הכיפורים - הערה
53. האזינו: דברים ל"ב
נצבים, וילך
50. כי תבוא: דברים כ"ו - כ"ט 8
49. כי תצא: דברים כ"א 10 - כ"ה
23. פיקודי: שמות, ל"ח 21 - מ'
20. תצוה: שמות כ"ז 20 - ל' 10
17. יתרו: שמות י"ח - כ'
16. בשלח: שמות י"ג 17 - י"ז
15. בּוא: שמות י' - י"ג 16
14. וארא: שמות ו' 2 - ט'
13. שמות: שמות א' - ו' 1
12. ויחי: בראשית מ"ז 28 - נ'
8. וישלח: בראשית ל"ב 4 - ל"ו
7. ויצא: בראשית כ"ח 10 - ל"ב 3
6. תולדות: בראשית כ"ה 19 - כ"ח 9
יום כיפור - הערה
נצבים-וילך
50. כי תבוא: דברים כ"ו - כ"ט 8
49. כי תצא: דברים כ"א 10 - כ"ה
48. שופטים: דברים ט"ז 18 - כ"א 9
47. ראה: דברים י"א 26 - ט"ז 17
46. עֵקֶב: דברים ז' 12 - י"א 25
45. ואתחנן: דברים ג' 23 - ז' 11
44. דברים: דברים א' - ג' 22
מטות-מסעי
41. פינחס: במדבר כ"ה 10 - ל' 1
40. בלק: במדבר כ"ב 2 - כ"ה 9
39. חקת: במדבר י"ט - כ"ב 1
38. קורח: במדבר ט"ז - י"ח
37. שלח-לך: במדבר י"ג - ט"ו
36. בהעלותך: במדבר ח' - י"ב
35. נשא: במדבר ד' 21 - ז'
34. במדבר: במדבר א'-ד' 20
32. בהר סיני, 33. בחוקותיי
31. אמור: ויקרא, כ"א - כ"ד
26. שמיני: ויקרא ט'-י"א
הערה בעניין פסח, חג החירות
ויקהל-פיקודי
21. כי תשא: שמות ל' 11 - ל"ד
20. פרשת תצוה וגם פורים
19. תרומה: שמות כ"ה - כ"ז 19
18. משפטים: שמות כ"א - כ"ד
17. יתרו: שמות י"ח - כ'
16. בשלח: שמות י"ג 17 - י"ז
15. בּוא: שמות י' - י"ג 16
13. שמות: שמות א' - ו' 1
12. ויחי: בראשית מ"ז 28 - נ'
11. ויגש: בראשית מ"ד 18 - מ"ז 27
10. מקץ: בראשית מ"א - מ"ד 17
8. וישלח: בראשית ל"ב 4 - ל"ו
7. ויצא: בראשית כ"ח 10 - ל"ב 3
6. תולדות: בראשית כ"ה 19 - כ"ח 9
5. חיי שרה: בראשית כ"ג - כ"ה 18
4. וירא: בראשית י"ח - כ"ב
3. לך-לך: בראשית י"ב - י"ז
2. נח: בראשית ו' 9 - י"א
53. האזינו: דברים ל"ב
52. וילך: דברים ל"א
51. ניצבים: דברים כ"ט 9 - ל'
49. כי תצא: דברים כ"א 10 - כ"ה
48. שופטים: דברים ט"ז 18 - כ"א 9
47. ראה: דברים י"א 26 - ט"ז 17
45. ואתחנן: דברים ג' 23 - ז' 11
44. דברים א' - ג' 22
42. מטות, מסעי
41. פינחס: במדבר כ"ה 10 - ל' 1
40. בלק: במדבר כ"ב 2 - כ"ה 9
39. חקת: במדבר י"ט - כ"ב 1
38. קרח: במדבר ט"ז - י"ח
37. שלח-לך: במדבר י"ג - ט"ו.
36. בהעלותך: במדבר ח' - י"ב
35. נשא: במדבר ד' 21 - ז'
33. בחקתי: ויקרא כ"ו 3 - כ"ז
32. בהר סיני: ויקרא כ"ה - כ"ו 2.
31. אמור: ויקרא, כ"א - כ"ד
אחרי מות, קדושים
הערות אחדות לקראת פסח
24. ויקרא: ויקרא, א' - ה'
22. ויקהל: שמות, ל"ה - ל"ח 20.
פורים כמו כיפורים
20. תצוה: שמות כ"ז 20 - ל' 10
19. תרומה: שמות כ"ה - כ"ז 19
18. משפטים: שמות כ"א - כ"ד
17. יתרו: שמות י"ח - כ'
16. בשלח: שמות י"ג 17 - י"ז
15. בּא: שמות י' - י"ג 16
14. וארא: שמות ו' 2 - ט'
13. שמות: שמות א' - ו' 1
12. ויחי: בראשית מ"ז 28 - נ'
11. ויגש: בראשית מ"ד 18 - מ"ז 27
10. מקץ: בראשית מ"א - מ"ד 17
9. וישב: בראשית ל"ז - מ'
8. וישלח: בראשית ל"ב 4 - ל"ו
7. ויצא: בראשית כ"ח 10 - ל"ב 3
6. תולדות: בראשית כ"ה 19 - כ"ח 9
5. חיי שרה: בראשית כ"ג - כ"ה 18
4. וירא: בראשית י"ח - כ"ב
3. לך-לך: בראשית י"ב - י"ז
2. נח: בראשית ו' 9 - י"א
1. בראשית: בראשית א' - ו' 8.
כיפור
53. האזינו: דברים ל"ב
51-52, נצבים וילך
50. כי-תבוא: דברים כ"ו - כ"ט 8
49. כי תצא: דברים כ"א 10 - כ"ה
48. שֹפטים: דברים ט"ז 18 - כ"א 9
47. ראה: דברים י"א 26 - ט"ז 17
46. עֵקֶב: דברים ז' 12 - י"א 25
45. ואתחנן: דברים ג' 23 - ז' 11
44. דברים: דברים א' - ג' 22
43. מסעי: במדבר ל"ג - ל"ו
42. מטות: במדבר ל' 2 - ל"ב
41. פינחס: במדבר כ"ה 10 - ל' 1
40. בלק: במדבר כ"ב 2 - כ"ה 9
39. חקת: במדבר י"ט - כ"ב 1
38. קרח: במדבר ט"ז - י"ח
37. שלח-לך: במדבר י"ג - ט"ו.
36. בהעלֹתך: במדבר ח' - י"ב
נשא: במדבר, ד - ז',21
34. במדבר: במדבר א' - ד' 20
33. בחקתי: ויקרא כ"ו 3 - כ"ז
32. בהר סיני: ויקרא כ"ה - כ"ו 2.
31. אמֹר: ויקרא, כ"א - כ"ד
30. קדשים: ויקרא י"ט - כ'
הערה לחג
28. מצורע: ויקרא י"ד - ט"ו
26. שמיני: ויקרא ט' - י"א
פורים: יום שמחה ומשתה
24. ויקרא: ויקרא, א' - ה'
23. פיקודי: שמות, ל"ח 21 - מ'.
22. ויקהל: שמות, ל"ה - ל"ח 20.
21. כי תשא: שמות ל' 11 - ל"ד
20. תצוה: שמות כ"ז 20 - ל' 10
19. תרומה: שמות כ"ה - כ"ז 19
18. משפטים: שמות כ"א - כ"ד
17. יתרו: שמות י"ח - כ'
16. בשלח: שמות י"ג 17 - י"ז
15. בֹּא: שמות י' - י"ג 16
14. וארא: שמות ו' 2 - ט'
13. שמות: שמות א' - ו'
12. ויחי: בראשית מ"ז 28 - נ'
11. ויגש: בראשית מ"ד 18 - מ"ז 27
10. מקץ: בראשית מ"א - מ"ד 17
9. וישב: בראשית ל"ז - מ'
8. וישלח: בראשית ל"ב 4 - ל"ו
7. ויצא: בראשית כ"ח 10 - ל"ב 3
6. תולדֹת: בראשית כ"ה 19 - כ"ח 9
5. חיי שרה: בראשית כ"ג - כ"ה 18
4. וירא: בראשית י"ח - כ"ב
3. לך-לך: בראשית י"ב - י"ז
2. נח: בראשית ו' 9 - י"א
1. בראשית: בראשית א' - ו' 8.
54. וזאת הברכה: דברים ל"ג - ל"ד
כיפור
53. האזינו: דברים ל"ב
51. נצבים: דברים כ"ט 9 - ל'. 52. וילך: דברים ל"א
50. כי-תבוא: דברים כ"ו - כ"ט 8
49. כי תצא: דברים כ"א 10 - כ"ה